Vorige week kwam het grootste social media onderzoek van Nederland weer uit. Voor de elfde keer deed Newcom een trendonderzoek onder meer dan 7.000 respondenten. Om het je gemakkelijker te maken, hebben we de belangrijkste bevindingen en trends voor je op een rijtje gezet.

Algemene trends

 • Het social media gebruik is intensiever geworden, er zijn in Nederland 13,7 miljoen social media gebruikers! Daarbij is met name het aantal gebruikte platforms verder gestegen sinds 2020.
 • TikTok kende vorig jaar al een explosieve groei en is dit jaar met Pinterest de grootste groeier van alle social media. De groei van TikTok is maar liefst 149%.
 • De grote platforms (Whatsapp, Facebook en YouTube) stagneren daarentegen, of groeien heel lichtjes.
 • Van alle grote platforms groeien, procentueel gezien, Instagram en LinkedIn het hardst.
 • Het dagelijks gebruik van TikTok is onder jongeren (15-19 jaar) vervijfvoudigd en daarmee Facebook gepasseerd.
 • Instagram stagneert qua groei bij gebruikers onder de 40 jaar.
 • Nederlanders gebruiken gemiddeld 4 social media platformen. Met name jongeren zitten meer dan 2,5 uur per dag op social media, dat is in lijn met het wereldwijde gemiddelde. Vanaf 20 jaar is het dagelijks gebruik (in minuten) nagenoeg gelijk.

Trends per social medium

Facebook

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
10,4 miljoen 10,4 miljoen 0% / +39.000
Aantal dagelijkse gebruikers
7,1 miljoen 7,3 miljoen  +3% / +199.000
 • Ten opzichte van vorig jaar laat is de groei van Facebook gestagneerd.
 • Met name onder jongeren is het Facebook gebruik verder afgenomen.
 • Mogelijke verklaringen zijn te vinden in de concurrentiepositie van het platform, ten opzicht van de andere platforms en het imago van Facebook.

Instagram

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
5,6 miljoen 5,9 miljoen +5% / +273.000
Aantal dagelijkse gebruikers
3,4 miljoen 3,7 miljoen +7% / +242.000
 • Instagram laat opnieuw groei zijn, al is het niet zo fors als vorig jaar. Onder de grotere platforms is het echter het platforms met de meeste procentuele groei.
 • Maar onder jongeren is groei inmiddels volledig afgevlakt (alles onder de 40 jaar). Een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden in de spectaculaire groei van TikTok.

TikTok

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
700.000* 1.7 miljoen* +149% /
+ 1.028.000
Aantal dagelijkse gebruikers
281.000 836.000 +197% / +555.000 

*Dit zijn gebruikers vanaf 15 jaar. Newcom stelt dat er ook nog een jongere groep actief is, vanaf 6 jaar.

 • TikTok is de ultieme groeier van dit jaar. Het platfrom is zowel populair onder jongeren tot en met 19 jaar. Maar ook in de leeftijdsgroep 20 t/m 24 jaar groeit TikTok hard (+227%).
 • Daarmee is TikTok in één klap het medium waar je het gemakkelijkst jongeren kan bereiken.

Twitter

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
2,8 miljoen 2,9 miljoen +5% / +126.000
Aantal dagelijkse gebruikers
1,13 miljoen 1,22 miljoen +8% / +94.000
 • Twitter is net als vorig jaar weer verder gegroeid, zowel in het totale aantal als dagelijks gebruik.
 • Mogelijke verklaringen hiervoor zijn te vinden in de COVID-19 pandemie en de social onrust die in 2020 flink aanwezig was.

Snapchat

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
2,7 miljoen 2,6 miljoen -2% / -66.000
Aantal dagelijkse gebruikers
1,5 miljoen 1,5 miljoen 0% / +2.000
 • Zijn er dan ook verliezers dit jaar? Ja, Snapchat laat helaas krimp zien en stagneert in dagelijks gebruik. Dit komt vermoedelijk door de verdere groei van Instagram en met name het gegeven dat TikTok mateloos populair is onder jongeren.
 • Daarnaast is er weinig innovatie te zien aan de gebruikerskant van Snapchat en lijkt het alsof het platform de slag mist ten opzichte van de concurrentie (TikTok en Instagram).
 • Desalniettemin is het dagelijks gebruik van Snapchat (onder jongeren) licht gestegen ten opzichte van 2020.

WhatsApp

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
12,1 miljoen 12,4 miljoen +3% / +360.000
Aantal dagelijkse gebruikers
9,3 miljoen 9,8 miljoen +5% / +465.000
 • WhatsApp laat net als vorig jaar een constante groei zien. Het laat zelfs een lichte stijging zien in zowel totaal aantal gebruikers als dagelijks gebruik. Een mogelijk verklaring hiervoor is te herleiden naar de COVID-19 pandemie, waardoor thuiswerken en thuisscholing meer dan ooit de norm zijn geworden.
 • Het is veruit het grootste sociale medium dat gebruikt wordt in Nederland.
 • Het platform is zo goed als onmisbaar in onze dagelijkse communicatie, maar wordt nog niet echt ingezet als een plek om te adverteren.

Overige social media

YouTube

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
9,1 miljoen 9,1 miljoen -1% / -62.000
Aantal dagelijkse gebruikers
2,8 miljoen 3,1 miljoen +12% / +340.000

LinkedIn

  2020 2021 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
4,7 miljoen 5 miljoen +6% / +266.000
Aantal dagelijkse gebruikers
771.000 892.000 +39% / +555.000

Pinterest

  2020 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
3,5 miljoen 3,9 miljoen +10% / +337.000
Aantal dagelijkse gebruikers
717.000 892.000 +24% / 174.000
 • Youtube is, naast Snapchat, de andere verliezer van afgelopen jaar. Terwijl het in 2020 nog de meeste groei liet zien. Alleen op dagelijks gebruik blijft het platform gestaag groeien.
 • LinkedIn laat daarentegen flinke groei zien, van de grotere platforms groeit het, met Instagram, namelijk het hardst.
 • Pinterest behoort tot de grote winnaars qua gebruik. Zowel in totale aantallen als dagelijks gebruik.

Bron: https://www.newcom.nl/