Afgelopen week kwam het grootste social media onderzoek van Nederland weer uit. Voor het tiende jaar op rij deed Newcom een onderzoek onder meer dan 7.000 respondenten. Om het je nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste bevindingen en trends voor je op een rijtje gezet.

Algemene trends

 • YouTube en Instagram blijven het meest groeien qua gebruik, terwijl het gebruik van WhatsApp afvlakt ten opzichte van vorig jaar.
 • TikTok kent een explosieve groei, zoals eerder vastgesteld is dit onderdeel van een wereldwijde trend.
 • In tegenstelling tot vorig jaar groeit Twitter weer en ook Snapchat zet zijn groei opnieuw door.
 • Ondanks het geringe vertrouwen in social media, neemt het dagelijks gebruik alleen maar toe.
 • We besteden in Nederland gemiddeld 1,5 uur per dag aan social media, dit is minder dan het wereldwijde gemiddelde.

Trends per social medium

Facebook

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
10,1 miljoen 10,4 miljoen +2% / +230.000
Aantal dagelijkse gebruikers
6,8 miljoen 7,1 miljoen  +4% / +280.000
 • Ten opzichte van vorig jaar laat Facebook een marginale groei zien.
 • De algemene groei van Facebook is ook terug te zien in het dagelijks gebruik, dit laat een nog een sterkere toename zien (4%). Een verklaring voor de groei is te vinden in het feit dat Facebook afgelopen jaar geen onderdeel was van schandalen, zoals met Cambridge Analytica in 2018.
 • Naar leeftijd wordt Facebook minder gebruikt door jongeren.
 • Ondanks de lichte stijging in het dagelijks gebruik, geeft 30% van de gebruikers aan Facebook veel minder dagelijks te gebruiken dan voorheen.

Instagram

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
4,9 miljoen 5,6 miljoen +14% / +710.000
Aantal dagelijkse gebruikers
2,7 miljoen 3,4 miljoen +29% / +770.000
 • Instagram laat, net als vorig jaar, nog steeds een constante groei zien en is relatief gezien het meest populaire platform onder social media gebruikers.
 • Echter, vlakt de groei van Instagram wel af. Met name onder jongeren tussen 15-19 jaar, een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden in de opkomst van TikTok en de groei van een platform als Snapchat.
 • Als gebruikers overstappen van Facebook naar Instagram dan is dat tussen de 17-21 jaar. Het omslagpunt ligt hierbij op 20 jaar.

TikTok

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
700.000*
Aantal dagelijkse gebruikers

*Dit zijn gebruikers vanaf 15 jaar. Newcom stelt dat er ook nog een jongere groep actief is, vanaf 6 jaar, deze groep bestaat uit 425.000 gebruikers.

 • TikTok is met name populair onder jonge meisjes tussen 9 en 14 jaar.
 • De affiniteit met TikTok is het grootst onder social media gebruikers tot 15/16 jaar.

Twitter

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
2,5 miljoen 2,8 miljoen +13% / 310.000
Aantal dagelijkse gebruikers
908.000 1,13 miljoen +25% / 224.000
 • Twitter laat een significante groei zien ten opzichte van vorig jaar. Dit is opmerkelijk omdat het percentage gebruikers dat stopt met dit platform, relatief het hoogst is op het gebied van privacy of ander gerelateerde zaken. Terwijl de stijging wel te verklaren valt uit het feit dat Twitter (net als Facebook) afgelopen jaar niet in een schandaal verzeild is geraakt.

Snapchat

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
2,4 miljoen 2,7 miljoen +13% / 310.000
Aantal dagelijkse gebruikers
1,3 miljoen 1,5 miljoen +17% / 220.000
 • Snapchat laat, net als Twitter, een significante groei zien. Waarschijnlijk is de winst te verklaren met het feit dat steeds meer jongeren Facebook links laten liggen.
 • Het platform zit in de top 5 meest dagelijks gebruikte social media van Nederland.

WhatsApp

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
11,9 miljoen 12,1 miljoen +2% / 220.000
Aantal dagelijkse gebruikers
9,1 miljoen 9,3 miljoen +2% / 195.000
 • WhatsApp is het enige social media platform dat, tot aan 65 jaar, bijna door iedereen gebruikt wordt.
 • Gebruikers zitten gemiddeld in 7 WhatsApp groepen.
 • Het platform is zo goed als onmisbaar in onze dagelijkse communicatie en daarom ligt misschien hier wel de grootste groeimarkt (in absolute zin) voor adverteerders.

Overige social media

YouTube

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
8,7 miljoen 9,1 miljoen +5% / 430.000
Aantal dagelijkse gebruikers
2,4 miljoen 2,8 miljoen +14% / 345.000

Linkedin

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
4,6 miljoen 4,7 miljoen +2% / 70.000
Aantal dagelijkse gebruikers
611.000 771.000 +26% / 160.000

Pinterest

  2019 2020 Stijging in % en #
Aantal gebruikers
3,5 miljoen 3,5 miljoen +1% / 45.000
Aantal dagelijkse gebruikers
734.000 717.000 -2% / -17.000
 • Youtube laat zowel in het totaal gebruikers als dagelijkse gebruikers, met Instagram, de meeste groei zien.
 • LinkedIn complementeert de top 5 van social media platforms met meeste gebruikers. Het laat op zichzelf een sterke groei zien in dagelijks gebruik. Echter, is deze groei cijfermatig marginaal ten opzichte van andere social media platforms.
 • Pinterest laat een lichte stijging zien in het aantal gebruikers. Daarentegen laat het als enige social media platform een daling laat zien in dagelijks gebruik.

Bron: https://www.newcom.nl/