Nederlandse jongeren maken steeds meer gebruik van Instagram en Snapchat. Dat gaat vooral ten koste van het gebruik van Twitter. Zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Newcom naar het social media-gebruik in Nederland.

Whatsapp is met 9,8 miljoen Nederlandse gebruikers het grootste netwerk. Gevolgd door Facebook met 9,6 miljoen en YouTube met 7,2 miljoen gebruikers. LinkedIn (4,2 miljoen), Google+ (3,6 miljoen) en Twitter (2,6 miljoen) maken de top 5 compleet.

De cijfers van het dagelijks gebruik liggen er anders bij: Whatsapp wordt door 7 miljoen van de Nederlanders gebruikt, Facebook door 6,8 miljoen en Youtube op gepaste afstand met 1,3 miljoen gebruikers. Op de plaatsen drie, vier en vijf zijn respectievelijk Google+ (1,2 miljoen), Twitter (0,9 miljoen) en LinkedIn (0,3 miljoen) te vinden.

Twitter

Volgens het onderzoek is 11% van de Nederlandse Tweeps het afgelopen jaar gestopt met twitteren. De daling is vooral te danken aan het aantal jongeren dat Twitter links liet liggen. Onder de groep jongeren tot 19 jaar daalde het gebruik met maar liefst 48 procent. Ook in andere leeftijdscategorieën daalde het gebruik. Alleen onder 80+-ers is er een groei te zien.

Redenen voor het stoppen met het versturen en bekijken van tweets ligt voor 35% van de respondenten bij de waarde van het social media; het levert te weinig op. 28% geeft aan gestopt te zijn omdat het te veel tijd kost, 27% is gestopt omdat hij of zij zich niet meer thuis voelt op Twitter.

Ook het aantal respondenten die aangeven dat Twitter voor hen het belangrijkste platform is daalde. 56% van de respondenten die

In een reactie tegenover Dutch Cowboys geeft Marc de Vries, Country Manager van Twitter Benelux, echter aan dat zij zich niet in de cijfers kunnen vinden. Hoewel er vanuit Twitter geen officiële aantallen gebruikers per land gegeven worden, zegt de Vries dat er ‘een stabiele situatie is’. Er zou echter wel een verschuiving zijn van jongeren naar een oudere groep gebruikers.

Whatsapp

Whatsapp is met 9,8 miljoen Nederlandse gebruikers en 7 miljoen dagelijkse gebruikers het grootste medium. Dankzij het onderzoek zijn er voor het eerst concrete cijfers van het Whatsapp-gebruik in Nederland. Het is namelijk voor het eerst dat het onderzoeksbureau ook heeft gekeken naar cijfers van Whatsapp.

De berichtendienst valt weliswaar niet niet onder de noemer social media, maar wordt wel steeds vaker zo gebruikt. Bedrijven weten Whatsapp steeds vaker in te zetten voor indivuduele webcare en het aanjagen van website artikelen.

Facebook

Waar het gebruik van Twitter is gedaald, is die onder Facebook’ers juist gestegen. Vooral onder ouderen is het gebruik het afgelopen gestegen. Onder de 80-jarigen zelfs met ruim 52%. Alleen het gebruik onder 20 tot 39-jarigen is 3% gedaald.

Facebook blijft voor de meeste Nederlanders het belangrijkste kanaal. Van de respondenten die aangaven Facebook te gebruiken, gaf 87% het medium als belangrijkste kanaal te zien. Respondenten die in 2014 nog aangaven Instagram en Twitter als belangrijkste kanaal te zien, gaven vorig jaar hun voorkeur aan Facebook.

Snapchat en Instagram

Op social media is de afgelopen jaren een enorme toename van beeld- en livecontent waar te nemen. Dat is vooral te zien aan de opkomst van Snapchat en Instagram. Het gebruik van Instagram steeg van 722.000 naar 992.000 gebruikers (+37%). Terwijl het aantal gebruikers van Snapchat zelfs met ruim 69% steeg, van 320.000 naar 541.000.

Vooral onder jongeren zijn de diensten populair. 58% van de 15 tot 19-jarigen maken gebruik van Instagram. Ruim de helft van de Snapchat-gebruikers is student of scholier.

Verwacht wordt dat het aantal jonge gebruikers van Snapchat en Instagram dit jaar gestaag zal groeien en dat de focus op beeldmateriaal dus ook steeds groter wordt.