Case: Nieuw Kijkduin

Nieuw Kijkduin

Nieuw Kijkduin stond voor een uitdaging. Een gloednieuwe boulevard waar bezoekers elke dag kunnen genieten van een bijzondere winkelomgeving aan het strand. Waar mensen plezier voelen, sfeer proeven en zeelucht ruiken. Kortom, een plek waar de zintuigen 365 dagen per jaar geprikkeld worden. Maar niet iedereen is blij met verandering en vernieuwing.
Om daar gehoor aan te geven ontwikkelen we voor Nieuw Kijkduin maandelijkse campagnes die bijdragen aan een positief sentiment voor deze vernieuwde badplaats.

We ontwikkelden een passende (social)mediastrategie, waar we door middel van maandelijkse campagnes de bewoners en bezoekers zowel off- als online hun zintuigen laten prikkelen.

Details

Bedrijf: Nieuw Kijkduin
Ons werk: Media strategie, e-mailmarketing, content marketing, content creatie- en design, copywriting en advertising
Jaar: 2022 – heden
Website: nieuwkijkduin.nl
Socials: Facebook | Instagram | TikTok

Begin 2022 verzorgen we zowel de advertising, als blogs en nieuwsbrieven van Nieuw Kijkduin. We voeren maandelijks campagnes uit en ontwikkelen passende content voor de bezoekers en bewoners. Daarnaast hebben we een (social) media strategie ontwikkeld die bijdraagt aan de groei en het positieve sentiment rondom Nieuw Kijkduin.

Campagneflow

Om de doel(en) te bereiken hebben we een campagneflow opgesteld, met iedere 4-6 weken een Beat-campagne. Deze wordt 1 of 2 keer per jaar onderbroken met een grotere Boom-campagne. Deze campagnes worden via META advertising weggezet, daarnaast heeft iedere campagne een eigen landingspage(s) en voeren we e-mailmarketing uit. Daarnaast pakken we ook het stuk SEO op en vullen we de website aan met relevante blogs.

showcase Nieuw Kijkduin website

Deze maandelijkse campagnes (beats) zorgen voor extra bereik en interactie en bieden de mogelijkheid om periodiek extra te focussen op het behalen van (sub)doelstellingen, zoals de e-mail database verrijken, doelgroep vergroten, kennisdeling, event promotie, etc.

Cijfers liegen niet!

Het doel was om een doelgroep van 200 duizend mensen te bereiken met voldoende betrokkenheid bij de onderwerpen van Nieuw Kijkduin. Hierin zijn we zeer geslaagd. We bereikten een uniek bereik van meer dan 440 duizend mensen en behaalden meer dan 2,6 miljoen weergaven.

Tijdens deze maandelijkse beats (campagnes) hebben we continue geoptimaliseerd, waardoor de CPM-prijzen bijna 30% zijn verlaagd en behaalden we maar liefst 25 duizend website clicks.

Last but not least kregen we er ook nog eens meer dan 450 nieuwe nieuwsbrieflezers bij.

Op zoek naar een sterke campagne?